Oro kondicionierius Samsung Deluxe (komercinės klasės) - AC100RNTDKG/EU (vienfazis), 9,5 kW

Oro kondicionierius Samsung Deluxe (komercinės klasės) - AC100RNTDKG/EU (trifazis), 9,5 kW (trifazis)

Oro kondicionierius Samsung Deluxe (komercinės klasės)

Prekės kodas: AC100RNTDKG/EU (vienfazis) , Gamintojo kodas: Deluxe (komercinės klasės)
Prekės kodas: AC100RNTDKG/EU (trifazis) , Gamintojo kodas: Deluxe (komercinės klasės)
Prekės kodas: Deluxe (komercinės klasės)-1 , Gamintojo kodas: Deluxe (komercinės klasės)
repeat-icon
Įtraukti į palyginimą
Peržiūrėti prekių palyginimą
repeat-icon
Įtraukti į palyginimą
Peržiūrėti prekių palyginimą
repeat-icon
Įtraukti į palyginimą
Peržiūrėti prekių palyginimą
3410,99€
3533,20€
3410,99€
negative-circle-icon
Turime sandėlyje
negative-circle-icon
Turime sandėlyje
negative-circle-icon
Turime sandėlyje
package-icon
Pristatymas nemokamas perkant su montavimo darbais
Namo tipas:
Patalpos A+ klasės name 
Patalpos A klasės name 
Patalpos B klasės name 
Patalpos senos statybos name  
Šildomas plotas:
50m2
5m2
100m2
  • Kvėpuo­kite tyres­niu oru. HD filt­ras. Galite neabe­joti, kad oras, kuriuo kvėpuo­jate, visada bus švarus ir grynas. HD filt­ras efek­ty­viai sulaiko dulkes, ore esan­čius terša­lus ir aler­ge­nus. Be to, filtrą lengva išva­lyti – pakanka grei­tai išplauti vande­niu ir galima naudoti vėl.
  • Leng­vai pasiekiami filtrai. Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užtik­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tinkle­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­bak­te­rinė danga padeda apsi­sau­goti nuo oru plin­tan­čių pavo­jingų teršalų.
  • Geres­nis miegas visą naktį. „Good Sleep“ reži­mas auto­­ma­ti­š­kai nustato opti­ma­lią tempe­ra­tūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubu­s­tu­mėte žvalūs.
  • „Smart inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija. Dide­­lio efek­ty­vumo „inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užti­k­rina preci­zišką tempe­ra­tū­­ros palai­kymą su mini­ma­­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
  • Įrenginį galima valdyti telefonu (reikalingas papildomas Wi-Fi modulis).